Έλεγχος
Φώτων

Στον έλεγχο φώτων εξετάζεται καταρχήν εάν όλα τα φωτιστικά σώματα έχουν το σωστό χρωματισμό και λειτουργούν όπως ορίζεται από την κειμένη νομοθεσία. Στην συνεχεία εξετάζεται με το φωτόμετρο η σκόπευση και η ένταση των φώτων διασταύρωσης και πορείας.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ