Έλεγχος
Καυσαερίων

Η εύρυθμη λειτουργία των καυσαερίων είναι πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία ενός οχήματος. Ένα όχημα που εκπέμπει πολλούς ρύπους εκτός του ότι συμβάλλει στην αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, κατά βάση καταναλώνει πολύ περισσότερο καύσιμο με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα τη δαπάνη περισσότερων χρημάτων και ταυτόχρονα τη σημαντική φθορά του κινητήρα. Ο έλεγχος των καυσαερίων είναι το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης ενός οχήματος. Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη θερμοκρασία που ορίζει ο κατασκευαστής και στην συνέχεια τοποθετείται στην εξάτμιση του οχήματος ο λεγόμενος λήπτης καυσαερίων, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον καυσαναλυτή από όπου και προκύπτουν τα αποτελέσματα της μέτρησης των ρύπων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα με τη διαφορά του ότι η μέτρηση των ρύπων γίνεται από αιθαλόμετρο αντί του καυσαναλυτή.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ