Απαιτούμενα δικαιολογητικά για
Δήλωση ακινησίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Δύο αιτήσεις κατάθεσης Πινακίδων Οχήματος
 2. Πινακίδες του οχήματος σας
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 4. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 5. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ στην οποία θα αναφέρεται ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο.

 

Στην περίπτωση εταιρικού οχήματος:

 • Για εταιρίες ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ απαιτείται καταστατικό
 • Για εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης και εκπροσώπησης

Συγκεκριμένα:

 • Αν το όχημα σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο συμπληρώνετε μια υπεύθυνη δήλωση
 • Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που σας έχει παραχωρήσει κάποιος τρίτος ζητήστε του να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή το ΚΕΠ
 • Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που ενοικιάζεται τότε θα χρειαστεί το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία.

Επιπλέον για εταιρείες

 1. Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αφού συγκεντρώσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να πάτε στην αρμόδια ΔΟΥ, εκεί που υποβάλλετε Δήλωση Εισοδήματος και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παραλαμβάνετε την μία από τις δύο αιτήσεις κατάθεσης πινακίδων, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός σας.

 

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ