Απαιτούμενα δικαιολογητικά για
Αντικατάσταση πινακίδων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Έντυπο Παράβολο 30 ΕΥΡΩ σε περίπτωση πρώτης αντικατάστασης, ενώ για δεύτερη ή τρίτη φορά Παράβολο 60 ΕΥΡΩ
  • Επιστροφή φθαρμένων ή κατεστραμμένων κρατικών πινακίδων
  • Εάν πρόκειται για φορτηγό, λεωφορείο, τρίκυκλο φορτηγό, ή Ε.Δ.Χ., απαιτείται και το Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας
  • Βεβαίωση αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, για περίπτωση απώλειας και κλοπής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περιφέρεια ή σε Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να καταθέσει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τότε θα πρέπει αυτά να θεωρηθούν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή σε ΚΕΠ. Επίσης λάβετε υπόψιν ότι θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ