Απαιτούμενα δικαιολογητικά για
Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην περίπτωση εταιρικού οχήματος, απαιτείται καταστατικό.

Για φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης απαιτείται και το βιβλιάριο μεταβολών .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περιφέρεια ή σε Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να καταθέσει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τότε θα πρέπει αυτά να θεωρηθούν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή σε ΚΕΠ. Επίσης λάβετε υπόψιν ότι θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ