Απαιτούμενα δικαιολογητικά για
Αλλαγή χρώματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας
  • Αίτηση αλλαγής χρώματος οχήματος
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα, πρωτότυπη και φωτοτυπία
  • Παράβολο των 75€ για την αλλαγή του χρώματος στην άδεια κυκλοφορίας

Στην περίπτωση εταιρικού οχήματος

  • Για εταιρίες ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ απαιτείται καταστατικό
  • Για εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης και εκπροσώπησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε
περιφέρεια ή σε Κ.Ε.Π. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να καταθέσει
αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τότε θα πρέπει αυτά να θεωρηθούν σε κάποιο
αστυνομικό τμήμα ή σε ΚΕΠ. Επίσης λάβετε υπόψιν ότι θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ