Έλεγχος απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης

Εάν επιθυμείτε να αφαιρέστε το σύστημα υγραεριοκίνησης από το όχημά σας θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. Μετά την απεγκατάσταση του υγραερίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο ειδικός έλεγχος απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης προκειμένου να αντικατασταθεί η παρούσα άδεια κυκλοφορίας με την καινούργια όπου και θα αναγράφεται το σωστό κριτήριο καυσίμου. Η διαδικασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά σε ΚΤΕΟ.

Πιο συγκεκριμένα, από την ημερομηνία της απεγκατάστασης του συστήματος της υγραεριοκίνησης έχετε το περιθώριο τριάντα ημερολογιακών ημερών για να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με το όχημα σας προκειμένου να προβούμε στον ειδικό έλεγχο απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης:

  • Όλα τα έγγραφα που προμηθευτήκατε από τον εγκαταστάτη:
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης υγραερίου (ισχύει μόνο για 30 μέρες από την εκδοσή της)
  • Πρωτότυπες αποδείξεις / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ανταλλακτικών και εγκατάστασης

 

Επιπλέον

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που το όχημα αποτελεί ιδιοκτησία εταιρείας προσκομίζετε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή το καταστατικό της εταιρείας όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μαζί με την ταυτότητά του.

Μετά το τέλος του ελέγχου, η εταιρεία μας συντάσσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται με συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Ακολουθεί άμεση ενημέρωση από μας για τον αριθμό αποστολής της φορτωτικής σας με τον οποίο και παραλαμβάνετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας στην περιφέρεια όπου έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ