Έλεγχος έγκρισης υγραεριοκίνησης

Έλεγχος έγκρισης υγραεριοκίνησης

Η όλο και ανοδική πορεία της τιμής της βενζίνης, η οικονομική ύφεση των ημερών σε συνδυασμό με την όλο αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία των Ελλήνων, οδηγεί ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην επιλογή της υγραεριοκίνησης!

Το υγραέριο ή αλλιώς LPG (Liquified Petroluem Gas – υγροποιημένο αέριο πετρελαίου) είναι το μείγμα από το προπάνιο και βουτάνιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως καυσαέριο, ως ψυκτικό μέσο στα ψυγεία και καταψύκτες και βέβαια ως καύσιμο για τους κινητήρες. Οι ιδιότητες του LPG παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον κατατάσσοντάς το στα πιο καθαρά καύσιμα, αλλά με πολύ υψηλή απόδοση.

Το υγραέριο κίνησης χρησιμοποιείται πλατιά ως "πράσινο" καύσιμο, επειδή η χρήση του μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 15% συγκρινόμενο με τη βενζίνη. Είναι το τρίτο πιο δημοφιλές καύσιμο αυτοκινήτων στον κόσμο, με περίπου 16 εκατομμύρια από τα συνολικά 600 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν καύσιμο και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% του συνολικού μεριδίου της αγοράς.

Περίπου τα μισά από όλα τα επιβατικά οχήματα με καύσιμο υγραερίου κίνησης βρίσκονται στις πέντε μεγαλύτερες αγορές (με φθίνουσα σειρά): Τουρκία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Ιταλία και Αυστραλία.

Μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα σας, απαραίτητη είναι η νομιμοποίηση της εγκατάστασης του υγραερίου, διαδικασία που διενεργείται αποκλειστικά σε ΚΤΕΟ.

Πιο συγκεκριμένα, από την ημερομηνία της εγκατάστασης του συστήματος της υγραεριοκίνησης έχετε το περιθώριο τριάντα ημερολογιακών ημερών για να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με το όχημα σας προκειμένου να προβούμε στον ειδικό έλεγχο έγκρισης υγραεριοκίνησης:

  • Όλα τα έγγραφα που προμηθευτήκατε από τον εγκαταστάτη
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης υγραερίου (ισχύει μόνο για 30 ημέρες από την έκδοσή της)
  • Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ε.Ε. (πρωτότυπη & επίσημη μετάφραση, επικυρωμένα)
  • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης υγραεριοκίνησης
  • Πρωτότυπες αποδείξεις / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ανταλλακτικών και εγκατάστασης

Επιπλέον

Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που το όχημα αποτελεί ιδιοκτησία εταιρείας προσκομίζετε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή το καταστατικό της εταιρείας όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας μαζί με την ταυτότητά του.

Μετά το τέλος του ελέγχου, η εταιρεία μας συντάσσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται με συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Ακολουθεί άμεση ενημέρωση από μας για τον αριθμό αποστολής της φορτωτικής σας με τον οποίο και παραλαμβάνετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας στην περιφέρεια όπου έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ