Έλεγχος έγκρισης υγραεριοκίνησης

Μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα σας, απαραίτητη είναι η νομιμοποίηση της εγκατάστασης του υγραερίου, διαδικασία που διενεργείται αποκλειστικά σε ΚΤΕΟ.

 

Πιο συγκεκριμένα , από την ημερομηνία της εγκατάστασης του συστήματος της υγραέριοκίνησης έχετε το περιθώριο τριάντα ημερολογιακών ημερών για να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογιτικά μαζί με το όχημα σας προκειμένου να προβούμε στον ειδικό έλεγχο έγκρισης υγραεριοκίνησης:

  • Όλα τα έγγραφα που προμηθευτήκατε από τον εγκαταστάτη
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης υγραερίου (ισχύει μόνο για 30 ημέρες από την εκδοσή της)
  • Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ε.Ε. (πρωτότυπη & επίσημη μετάφραση, επικυρωμένα)
  • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης υγραεριοκίνησης
  • Πρωτότυπες αποδείξεις / τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ανταλλακτικών και εγκατάστασης

 

Επιπλέον

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

 

Σε περίπτωση που το όχημα αποτελεί ιδιοκτησία εταιρείας προσκομίζετε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή το καταστατικό της εταιρείας όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μαζί με την ταυτότητά του.

Μετά το τέλος του ελέγχου, η εταιρεία μας συντάσσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται με συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Ακολουθεί άμεση ενημέρωση από μας για τον αριθμό αποστολής της φορτωτικής σας με τον οποίο και παραλαμβάνετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας στην περιφέρεια όπου έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ