Απαιτούμενα δικαιολογητικά για
Άρση ακινησίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση Ακινησίας (το χαρτί που σας έδωσαν από την Δ.Ο.Υ. όταν καταθέσατε την άδεια και τις πινακίδες)
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
  • Αποδεικτικό πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του έτους που θα γίνει η άρση ακινησίας
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ

Στην περίπτωση εταιρικού οχήματος

Για εταιρίες ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ απαιτείται καταστατικό
Για εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης και εκπροσώπησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για να άρετε την ακινησία του οχήματός σας, θα πρέπει να καταθέσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκεί δηλαδή που καταθέσατε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στη περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ένα έτος ακινησίας, οι πινακίδες κυκλοφορίας καταστρέφονται και  θα πρέπει να εκδοθούν καινούργιες.

Μάθε ταΔικαιολογητικά για όλους τους τύπους οχήματος

Πότε πρέπει
να περάσεις ΚΤΕΟ;

Συμπλήρωσε τη φόρμα και μάθε πότε πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να κλείσεις ενα ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ